Drukuj

Zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych usług prawniczych dla kancelarii, firm konsultingowych, urzędów, a także przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Na bazie posiadanego doświadczenia oraz wiedzy, świadczymy dla naszych klientów usługi w zakresie:

 

  • Przygotowywania pism urzędowych oraz procesowych,
  • Przygotowywania projektów umów oraz porozumień z udziałem przedsiębiorców oraz osób fizycznych,
  • Sporządzania różnego rodzaju „oficjalnych” pism w stosunkach między przedsiębiorcami (np. wezwania do zapłaty, oferty współpracy).


Dla kancelarii przygotowaliśmy specjalną ofertę outsourcingową, w ramach której świadczyć możemy wybrane usługi w zakresie:

 

  • Szeroko rozumianego researchu prawniczego pod kątem: przygotowania opinii prawnej, projektu umowy, pisma procesowego, przygotowania do rozprawy lub   spotkania z klientem,
  • Przygotowywania wszelkiego rodzaju opinii oraz pism jako podwykonawca (freelancer),
  • Usługi outsourcingu dla kancelarii świadczymy na podstawie umów o stałej współpracy (z wynagrodzeniem rozliczanym okresowo, na podstawie korzystnej stawki godzinowej) lub na bazie pojedynczych zleceń (wycenianych ryczałtowo).